Charlotte Blomquist dental patient

Vitnesbyrd

Charlotte: "Jeg ble født på 60-tallet, og på den tiden ble tennene fylt med amalgam. Hvis en fylling ikke holdt, ble den reparert ... på nytt og på nytt".
Toothbrush in a glass

Prosedyrer

Les om de ulike behandlingsprosedyrene
og –alternativene, når man erstatter en eller flere tenner med tannimplantater.

Akkurat som naturlige tenner krever implantater jevnlig vedlikehold og stell for å bevare et friskt tannkjøtt.

 
085